مین برد تابلو روان HD-U6A

دسترسی: در انبار

مدل : HD-U6Aنرم افزار :HD 2016

حداکثر پشتیبانی پیکسل در ارتفاع :32 پیکسل

حداکثر پشتیبانی پیکسل در طول :320 پیکسل

90,000 تومان