مین برد تابلو روان HD-U6B

دسترسی: در انبار

مدل : HD-U6Aنرم افزار :HD 2016

حداکثر پشتیبانی پیکسل در ارتفاع :48 پیکسل

حداکثر پشتیبانی پیکسل در طول :1024 پیکسل

145,000 تومان